Agenda

Voor de komende tijd staan de volgende optredens op de agenda:


02-12-2018, 19.00 uur
Sneek, Leger des Heils-gebouw
Chanoekafeest

2019:


20-01-2019, 9.30 uur
Hantumhuizen, eredienst


20-04-2019, 13.00-17.00 uur
Salomon Levi festival
Legeweg 14, Dokkum


07-04-2019, 9.30 uur
Broek, eredienst


20-05-2019, 13.00 uur
Dokkum, Bolwerk


02-06-2019, 9.30 uur
Wijnjewoude, eredienst


09-06-2019, avond
Schiermonnikoog, Cultureel Ontmoetingscentrum


27-10-2019
Harlingen, Doopsgezinde Kerk


Geweest in 2016/2017/2018:


10-03-2016 19.00 uur
Noorderzon studio Sytse Broersma
Opname Bern do rinst yn de sinne


15-03-2016 20:00 uur
Bolsward huiskamerconcert
Mazzel & Broge


02-04-2016 20.00 uur
Beetsterzwaag It Buorskip
Tsjoch Lede-jûn


03-04-2016 9:30 uur
Rottevalle Eredienst


01-05-2016 9:30 uur
Kollum Eredienst


14-05-2016 14:00 uur
Eernewoude rondvaart
Wietze 65 jaar


04-06-2016 15.40-16.10 uur
Peyedei Drachten
Tsjochpodium bij terras Grandcafé het Smelnehûs


10-07-2016 9.30 uur
Franeker Vrije Evangelische Gemeente
Eredienst


17-07-2016 17.00 uur
Hantum huiskamerconcert


24-08-2016 19.00 uur
Noorderzon studio Sytse Broersma
Opname In nije wrâld


27-08-2016 19.00 uur
De Himrik, buurtbarbeque


11-09-2016 9:30 uur
Olderberkoop Eredienst
13-09-2016 19.30 uur
Gorredijk tuinconcert


02-10-2016 10:00 uur
Ferwert zorgcentrum Foswert
Eredienst PKN


02-10-2016 19:30 uur
Burgum evangelische gemeente
zang/spreekavond


07-10-2016 14:00 uur
Leeuwarden Omrop Fryslân
Noardewyn live


22-10-2016 10.00 uur
Leeuwarden, Café de Bak
Op & Ut (Douwe Heeringa), Omrop Fryslân


23-10-2016 15:30 uur
Lippenhuizen Piterkerk
Jubileumconcert Samoosara


26-10-2016 19:45 uur
Oudehorne Mazzel & Broge


19-11-2016 15.30 uur
Extra jubileumconcert ‘5 jier Samoosara’
m.m.v. Vocaal Ensemble Opsterland
Lippenhuizen, Piterkerk


05-02-2017 16.00 uur
Akkrum, Terptsjerke
Mazzel & Broge


05-03-2017 11:00 uur
Drachten, Grote Kerk


23-03-2017 17.00 uur
Omrop Fryslân, Radio Froskepôle
Presentatie: Gurbe Douwstra


01-04-2017, 20.45-21.20 uur
Beetsterzwaag, It Buorskip (Van Teijenzaal)
Tsjoch festival


02-04-2017, 16.30 uur
Tzum Reünie


20-04-2017, 20.00 uur
St. Annaparochie MFC Ons Huis
Vrouwen van Nu


23-04-2017, 16.00 uur
Boksum, Sint Margryttsjerke
Mazzel & Broge


06-05-2017, 20.00 uur
West-Terschelling, Westerkerk
Mazzel & Broge


07-05-2017, 10.00 uur
West-Terschelling, Westerkerk


14-05-2015, 10.00 uur
Workum, Doopsgezinde kerk
Meinskipsdeiviering


04-06-2017, 16.00 uur
Makkum, Doopsgezinde kerk
Driedaags kunstfestival


24-09-2017, 10.00 uur
Lemmer, open deur dienst


26-09-2017, 19.45 uur
Houtigehage dorpshuis
Ledenavond Froulju fan no, afdeling Houtigehage


01-10-2017, 9.30 uur
Kollum, Israëlzondag


01-10-2017, 19.30 uur
Dokkum, Grote Kerk


08-10-2017 10.45 uur
Tzummarum, St. Martinuskerk


19-10-2017, 19.30 uur
Aalsmeer, Doopsgezinde kerk


20-10-2017, ’s avonds
Drachten, Menorah aan de Dwarswijk
Open Synagogedienst


29-10-2017, 19.00 uur
Heerenveen Trinitas


12-11-2017, 10.00 uur
Witmarsum, Koepelkerk


19-11-2017, 19.30 uur
Aldeboarn, kerk


13-12-2017, 18.30 uur
Sneek, Vrouwen van Nu


15-12-2017, 19.30 uur
Sneek, Chanoekafeest


23-12-2017, 20.00 uur
De Wilp, Stookhuttenfeest


24-12-2017, 19.30 uur
Bolsward, Doopsgezinde kerk
Kerstavond


20-01-2018, 10.30 uur
Leeuwarden, Neushoorn
Op & Ut (Douwe Heeringa), Omrop Fryslân


20-01-2018, 14.00 uur
Leeuwarden, Kurioskerk
KFFB jaarbijeenkomst


04-02-2018, 9.30 uur
Broek, kerkdienst


11-02-2018, 9.30 uur
Deinum, eredienst


18-03-2018, 19.30 uur
Stiens, De Hege Stins
Sing in


25-03-2018, 15.30 uur
Stavoren, Doopsgezinde kerk
Mazzel & Broge


06-04-2018, 20.00 uur


11-04-2018, 14.30 uur
Leeuwarden-Huizum, PKN-kerk seniorenmiddag


15-04-2018, 9.30 uur
Harlingen, Doopsgezinde kerk
Buitenpost, De Schakel
Grand Café (PKN)


18-04-2018
Hospice Drachten


19-04-2018, 19.30 uur
Haskerhorne, Passage


29-04-2018, 14.00 uur
De Wilp, Oosterkerk


20-05-2018, 14.00 uur
Pinksterfeest Veenklooster, eredienst


23-06-2018, 19.30 uur
Westerkerk, West-Terschelling
Tijdens Oerol


24-06-2018
Westerkerk, West-Terschelling
Tijdens Oerol


06-07-2018, 20.00 uur
Britsum, Johannestsjerke


17-07-2018, 20.00 uur
Buitengoed Fredeshiem, De Bult


09-09-2018, 09.30 uur
Regiozondag, Gorredijk


17-09-2018, 19.45 uur
Verpleeghuis Anna Schotanus, Heerenveen
Bijeenkomst Passage
Mazzel & Broge


06-10-2018, 14.00 uur
Heerenveen, Posthuis Theater
Bijeenkomst Friese Poort


07-10-2018, 09.30 uur
Ferwert, Israëlzondag


14-10-2018, 14.00 uur
Dokkum, De Herberg (PKN)


26-10-2018, 13.00 uur
Omrop Fryslân, Noardewyn Live


11-11-2018, 15.00 uur
Lippenhuizen, Piterkerk
Dubbelconcert Samoosara & Opsterlands Strijkers Ensemble
Titel: Mazzeltof!
Kaarten reserveren (tot zaterdag 10 november 18.00 uur): hupselma@kpnmail.nl


15-11-2018, 19.30 uur
Drachten, 40-jarig werkjubileum


18-11-2018, 9.30 uur
Stavoren, Nicolaaskerk
ZangdienstWietze de Jong - 2016