Agenda

Voor de komende tijd staan de volgende optredens op de agenda:


2019:

10-02-2019, 9.30 uur
Oldeberkoop, consistorie
eredienst


07-04-2019, 9.30 uur
Broek, eredienst


04-05-2019, ’s avonds
4 mei herdenking
Kulturele kommisje Aldegea


05-05-2019, ’s middags
Bijeenkomst kamp Oranje, Fochteloo


19-05-2019, 13.00-17.00 uur
Salomon Levi festival
Legeweg 14, Dokkum


02-06-2019, 9.30 uur
Wijnjewoude, eredienst


09-06-2019, avond
Schiermonnikoog, Cultureel Ontmoetingscentrum


27-10-2019
Harlingen, Doopsgezinde Kerk

Optredens in 2018:


20-01-2018, 10.30 uur
Leeuwarden, Neushoorn
Op & Ut (Douwe Heeringa), Omrop Fryslân


20-01-2018, 14.00 uur
Leeuwarden, Kurioskerk
KFFB jaarbijeenkomst


04-02-2018, 9.30 uur
Broek, kerkdienst


11-02-2018, 9.30 uur
Deinum, eredienst


18-03-2018, 19.30 uur
Stiens, De Hege Stins
Sing in


25-03-2018, 15.30 uur
Stavoren, Doopsgezinde kerk
Mazzel & Broge


06-04-2018, 20.00 uur


11-04-2018, 14.30 uur
Leeuwarden-Huizum, PKN-kerk seniorenmiddag


15-04-2018, 9.30 uur
Harlingen, Doopsgezinde kerk
Buitenpost, De Schakel
Grand Café (PKN)


18-04-2018
Hospice Drachten


19-04-2018, 19.30 uur
Haskerhorne, Passage


29-04-2018, 14.00 uur
De Wilp, Oosterkerk


20-05-2018, 14.00 uur
Pinksterfeest Veenklooster, eredienst


23-06-2018, 19.30 uur
Westerkerk, West-Terschelling
Tijdens Oerol


24-06-2018
Westerkerk, West-Terschelling
Tijdens Oerol


06-07-2018, 20.00 uur
Britsum, Johannestsjerke


17-07-2018, 20.00 uur
Buitengoed Fredeshiem, De Bult


09-09-2018, 09.30 uur
Regiozondag, Gorredijk


17-09-2018, 19.45 uur
Verpleeghuis Anna Schotanus, Heerenveen
Bijeenkomst Passage
Mazzel & Broge


06-10-2018, 14.00 uur
Heerenveen, Posthuis Theater
Bijeenkomst Friese Poort


07-10-2018, 09.30 uur
Ferwert, Israëlzondag


14-10-2018, 14.00 uur
Dokkum, De Herberg (PKN)


26-10-2018, 13.00 uur
Omrop Fryslân, Noardewyn Live


11-11-2018, 15.00 uur
Lippenhuizen, Piterkerk
Dubbelconcert Samoosara & Opsterlands Strijkers Ensemble
Titel: Mazzeltof!
Kaarten reserveren (tot zaterdag 10 november 18.00 uur): hupselma@kpnmail.nl


15-11-2018, 19.30 uur
Drachten, 40-jarig werkjubileum


18-11-2018, 9.30 uur
Stavoren, Nicolaaskerk
Zangdienst


02-12-2918, 19.00 uur
Sneek, Leger des Heils-gebouw
Chanoekafeest


20-01-2019, 9.30 uur
Hantumhuizen, eredienst
Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel


Wietze de Jong - 2016